Hymne 10ème anniversaire Synode SP37

FANANTENANA

« Mifalia amin’ny fanantenana, mihareta amin’ny fahoriana, mahareta amin’ny fivavahana » Romana 12 :12

Feony

Zava-maneno

1 – Fahasoavana sy fitahiana no mameno ny androm-piainanao
Novonjeny ianao satria tiana, ka nomeny izao fotoana izao
Mifalia satria tojo folo taona nitoriana

2 – Raha tsaroana sy hotadidiana ny andro lasa izay nodiavinao
Tao ny tsiky, tao ny fahoriana, be no tsy efa izay tokony hatao
Miorena, aza miova, atsangano ny faneva

3 – Mbola maro ny asa miandry anirahan’ny Tompo anao
Mijoroa ka enjano ny sandry, ndeha torio ambarao ny antsonao
Mahareta, mivavaha, amafiso ny finoana

Isan’andininy :
Fanantenana no aoka ifalianao
Matokia, mijoroa, mahereza
Aza kivin’ny lala-mideza
Mitsangana ary dia mandehana
Fa ny Tompo homba anao

Tonony sy Feony : FELANIARY JOHARIHARISOA Andriantsima