Vavaka isan'andro

Vavaka

Mitohy hatrany ny ahiahy ankehitriny eo anivon'ny firenena koa dia hiezaka hatrany isika hahatsiaro isan'andro am-bavaka ny firenentsika manoloana izany.

8 ora alina: Vavaka ho an'ny tanindrazana;
9 ora alina: Vavaka ho an'ireo mpitondra isan'ambaratongany;
10 ora alina: Vavaka ho an'ny vahoaka malagasy