Mpihevi-draharaha / Conseil Paroissial (2019-2023)

Biraom-piangonana / Bureau

 • Selasoa RANDRIAMAHAZAKA
  Pasteure – e-mail: selasoa.randriamaha@netcourrier.com
 • Ranaivo Mahaleo RAZAKANIRINA
  Sekretera Jeneraly / Secrétaire Général – e-mail: ranaivo@ambohimalaza.org
 • Mirana RANDRIAMBELONORO
  Mpitan-tsoratra / Secrétaire
 • Njaka GONGUET
  Mpitahiry vola / Trésorier
 • Hasina MAHEFASOA
  Mpitan-tsoratry ny vola / Comptable
 • Jocelyn RAMANAMBOHITRA
  Mpanolotsaina mpiandraikitra ny Vaomiera fiainana ara-panahy sy fiainana anatiny / Conseiller responsable de la Commission vie spirituelle et vie communautaire
 • Olivier RASAMIMANANA
  Mpanolotsaina /Conseiller

Diakona / Diacres

 • Dimy ANDRIAMASINORO
  Diakona Komity Lehibe Synodamparitany sp37 / Délégué au Synode
 • Miora ANDRIAMASINORO
  Diakona Komity Lehibe Synodamparitany sp37 /Déléguée au Synode
 • Clarah ANDRIANJAKA
 • Harifera RABEMANANJARA
 • Hanitra RANDRIANARIVONY
 • Mino RAVOLOLOMAMPIONONA
 • Olga ROBEL

Mpihevi-draharaha solon-tena Sampana / Délégués des Branches

 • Hary Zo RANDRIANARISON
  Solon-tena Sampana Sekoly Alahady (Déléguée Branche Ecole du Dimanche)
 • Voahangy RAZAIARINORO
  Solon-tena Sampana Dorkasy (Déléguée Branche Dorcas)
 • Sedera RANDRIANARISON
  Solon-tena Sampana Lehilahy Kristiana (Délégué Branche Hommes Chrétiens)
 • Haingoniaina ANDRIAMIFIDY
  Solon-tena Sampana Tanora Kristiana (Déléguée Branche Jeunes Chrétiens)