Katekomena / Formations

Katekomena

Manana ny toerany manokana ny fiofanana, ny fampianarana eo amin’ny foto-pinoana protestanta indrindra eo anivon’ny foto-pinoana FJKM izay miainga avy amin’ny foto-pinoana protestanta voateny tetsy aloha. Izany fampianarana izany dia miorana amin’ny Soratra Masina.

Noho izany dia manao zava-dehibe ny fampianarana ny fitandremana FJKM-Gland ary manolotra fampianarana isan-karazany entina mitaiza ny mpiangona ao aminy amin’ny foto-pinoana FJKM. Ireto avy ireo fampianarana misy:

  • Fampianarana Katekomena hiomanana ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Aza misalasala manatona ny Biraompiangonana (mailaka: bureau@fjkm-gland.ch)
  • Fampianarana ny ankizy ny Soratra Masina atolotry ny Sampana Sekoly Alahady.
  • Fiofanana ho mpitoriteny izay atolotry ny Synodam-paritany Vato Fehizoro Ampitandranomasina (Paris) eo anivon’ny Sekoly Fanomanana Laika na SEFALA (Talen’ny fampianarana: Lalao Angèle Rafalinirina, Mpitandrina; mailaka: angelerafali@yahoo.fr).

 

Formations

La paroisse et le Synode régional dispensent les formations suivantes:

  • Catéchisme (contact: bureau@fjkm-gland.ch)
  • Enseignements bibliques dispensés aux enfants, éveil de la foi au sein de la section Ecole du Dimanche.
  • Enseignements dispensés par le Synode Régional au sein de l’Ecole de Formation des Laïcs à Paris (Directeur de la formation: Pasteure Lalao Angèle Rafalinirina; e-mail: angelerafali@yahoo.fr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*