Katekomena / Formations

Katekomena

Manana ny toerany manokana ny fiofanana, ny fampianarana eo amin’ny foto-pinoana protestanta indrindra eo anivon’ny foto-pinoana FJKM izay miainga avy amin’ny foto-pinoana protestanta voateny tetsy aloha. Izany fampianarana izany dia miorana amin’ny Soratra Masina.

Noho izany dia manao zava-dehibe ny fampianarana ny fitandremana FJKM-Gland ary manolotra fampianarana isan-karazany entina mitaiza ny mpiangona ao aminy amin’ny foto-pinoana FJKM. Ireto avy ireo fampianarana misy:

 • Fampianarana Katekomena hiomanana ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Aza misalasala manatona ny Biraompiangonana (mailaka: bureau@fjkm-gland.ch)
 • Fampianarana ny ankizy ny Soratra Masina atolotry ny Sampana Sekoly Alahady.
 • Fiofanana ho mpitoriteny izay atolotry ny Synodam-paritany Vato Fehizoro Ampitandranomasina (Paris) eo anivon’ny Sekoly Fanomanana Laika na SEFALA (Talen’ny fampianarana: Lalao Angèle Rafalinirina, Mpitandrina; mailaka: angelerafali@yahoo.fr).

 

Formations

La paroisse et le Synode régional dispensent les formations suivantes:

 • Catéchisme (contact: bureau@fjkm-gland.ch)
 • Enseignements bibliques dispensés aux enfants, éveil de la foi au sein de la section Ecole du Dimanche.
 • Enseignements dispensés par le Synode Régional au sein de l’Ecole de Formation des Laïcs à Paris (Directeur de la formation: Pasteure Lalao Angèle Rafalinirina; e-mail: angelerafali@yahoo.fr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Simple Calendar

March 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
 • Hetsiky ny SP37, Centre 8, Versailles
4
 • Culte à Saint-Julien
5
6
7
8
9
10
 • Réunion MD SP37, Paris
11
 • Réunion Conseil paroissial
 • Culte Gland
 • Réunion Conseil paroissial
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 • Culte à Gland (Dimanche STK)
26
27
28
29
 • Culte Jeudi saint à Gland
30
31