Batisa, fandraisana, mariazy / Baptême, confirmation, mariage

Batisa

Raha maniry hanao Batisa anao na ny zanakao ianao dia iangaviana:

– Hiresaka mialoha amin’ny Biraompiangonana FJKM-Gland (fifandraisana / Ranaivo Razakanirina, bureau@fjkm-gland.ch / +41 79 817 30 63) ary hameno ny taratasy fisoratana anarana amin’ny Batisa miaraka amin’ireo taratasy fanampiny ilaina amin’izany. Roa (2) volana mialoha ny fotoana hanaovana Batisa no angatahina ny taratasy fisoratana anarana.

Mila mpiantoka vita batisa sy mpandray ny fanasan’ny Tompo ny Batisa.

Ny taratasy fisoratana anarana amin’ny Batisa dia azonao alaina eto ambany

Taratasy fisoratana anarana amin’ny Batisa / Formulaire d’inscription au Baptême

Fandraisana – Katekomena

Raha maniry ny ho raisina ho mpandray eto amin’ny FJKM-Gland ianao dia iangaviana:

– Hiresaka mialoha amin’ny Biraompiangonana FJKM-Gland (fifandraisana / Ranaivo Razakanirina, bureau@fjkm-gland.ch / +41 79 817 30 63) momba ny fampianarana atao, ny fanadinana atao, ny fankatoavana eo amin’ny fivorian’ny Mpandray ary ny fanatanterahana ny fandraisana.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*