Category: Hafatra / Partage

Manam-pahefàna hampandroso amin’ny finoana Andriamanitra

Homba anao sy ny ankohonanao mandrakariva anie ny Fahasoavan’i Jesoa Tompo. Mampiray ny mino ao amin’ny Tompo ny fanoloran-tena, fa amin’zany fampiraisana izany tokoa manko no anehoan’Andriamanitra ny Fahefany hampandroso ny olona amin’ny Finoana. Hitantsika ao amin’ny Asan’ny Apostoly 20.32-38

Top