Toriteny 9 jona 2019 – Fanokanana diakona andiany FAHASOAVANA

Manam-pahefàna hampandroso amin’ny finoana Andriamanitra

Homba anao sy ny ankohonanao mandrakariva anie ny Fahasoavan’i Jesoa Tompo. Mampiray ny mino ao amin’ny Tompo ny fanoloran-tena, fa amin’zany fampiraisana izany tokoa manko no anehoan’Andriamanitra ny Fahefany hampandroso ny olona amin’ny Finoana. Hitantsika ao amin’ny Asan’ny Apostoly 20.32-38

La Réforme Protestante

La Réforme est un mouvement. A l’image du mur des réformateurs à Genève (Suisse) montrant les statues réunies de Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox, elle implique un mouvement de pensées, des discussions d’un ensemble de

Ny fidiran’ny Reformasiona tany Madagasikara

Raha hiteny momba ny fidiran’ny Reformasiona tany Madagasikara dia tsy maintsy mijery indraimitopy maso ny fidiran’ny Fivavahana kristiana tany koa. Tamin’ny taona 1643 dia efa nisy Pretra anankiroa nirahin’ny Fiangonana Katolika frantsay tonga tany Fort-Dauphin, dia i Père Charles Nacquart

Prédication du Dimanche 18 janvier 2015

Toriteny Alahady 4 Janoary 2015

Top