10 EME

Ny fandaharam-potoana @ ivon’ny fankalazana

-15 septambra 2018 : Antsam-piderana
Salle communale Gland, Grand rue 38 1196 Gland Suisse, manomboka @ 6 ora hariva, mpandray anjara Fiangonana malagasy aty Suisse sy Frantsa manodididna sy ny Fitandremana FJKM SP37.

FACEBOOK

-16 septambra 2018 : Fanompoam-pivavahana lehibe hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra,
10 ora maraina, Temple de Gland, Grand Rue 36 1196 Gland.

FACEBOOK

Hira faneva faha-10 taona

Tononkira Hira faneva 10 taona:

1. Fiderana fihobiana no asandratray ry Ray
Noho ity androm-pitahiana izay natolotrao anay
Ankalaza an-kafaliana hiravoravo am-panahy
Fa ny fahasoavanao no momba anay

Fiverenana
Iza moa, raha tsy izahay no irahinao ry Ray
Hampitombo, hampandroso, ity fiangonanao
Tsy ahafoy ny fiarahanay mivavaka izay
Fa haharitra hatramin’ny farany
Handray ny satro-boninahitra

2. Folo taona nijoroana ny fiangonanao ry Ray
Ka mitodika aminao ny tena sy fanahy
Fifaliana fisedrana maro ireo niainanay
Fa ny fahasoavanao no momba anay

Fiverenana
Iza moa, raha tsy izahay no irahinao ry Ray
Hampitombo, hampandroso, ity fiangonanao
Tsy ahafoy ny fiarahanay mivavaka izay
Fa haharitra hatramin’ny farany
Handray ny satro-boninahitra

KOMITY FAHAFOLO TAONA

  • Raminomanana Hajarizaka (Filoha)
  • Randrianarison Sedera (Filoha lefitra)
  • Randriambelonoro Mirana Michelle (Mpitantsoratra)
  • Andriamifidy Haingoniaina (Mpitantsoratry ny vola)
  • Raminomanana Domohina
  • Andrianaritsalama Gabiano Mickael
  • Ratsisompatrarivo Mandimby Nirina